ขณะนี้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ปิดลงแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ (ขึ้นกับจำนวนที่ยังว่าง)

ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมงาน สภาสถาปนิก'19